Rekommendation av resor Europa Asien Amerika Afrika

Dataskydd och Sekretesspolicy

Sekretess- och cookiepolicy

Denna sekretesspolicy beskriver behandlingen av personuppgifter när du använder webbplatser som tillhör TSS Travel Service Scandinavia AS, filial Sverige („TSS“), inklusive våra mobila applikationer (våra „appar“). Den förklarar även dina valmöjligheter angående dina personuppgifter („dina rättigheter“) och hur du kan kontakta oss.

I. Vem är ansvarig och hur kan jag kontakta dataskyddsansvarig?

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR är TSS Travel Service Scandinavia AS, filial Sverige, Krejaren 2 – Östermalmstorg 1, SE – 11442 STOCKHOLM, Sweden.

Se sidan Utgivning för ytterligare kontaktmöjligheter och ansvariga. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om sekretess i allmänhet, vänligen kontakta dataskyddsansvarig på adressen på sidan Utgivning eller på följande e-postadress: dataskyddsombud@tss-travel.se.

II. Dina rättigheter som registrerad

Var och en registrerad person har följande rättigheter:

 • rätt till tillgång (art. 15 i GDPR)
 • rätt till rättelse av felaktiga uppgifter (art. 16 i GDPR)
 • rätt till radering eller “rätt att bli bortglömd” (art. 17 i GDPR)
 • rätt till begränsning av behandling av personuppgifter (art. 18 i GDPR)
 • rätt till dataportabilitet (art. 20 i GDPR).

Du kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive profilering i direktmarknadsföring, när som helst utan att ange någon motivering.

Dessutom har registrerade en allmän rätt att göra invändningar (jfr med art. 21.1 i GDPR). I sådana fall krävs en motivering för invändningen mot uppgiftsbehandlingen. Om uppgiftsbehandlingen baseras på samtycke kan detta samtycke återkallas när som helst med verkan för framtiden.

För att utöva dina rättigheter som registrerad, kontakta sekretess@tss-travel.se. Dessutom kan du klaga på vår uppgiftsbehandling till en tillsynsmyndighet.

III. Om TSS:s behandling av personuppgifter

Nedanstående ger dig en översikt över hur vi skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och vilka typer av personuppgifter vi behandlar för vilka ändamål och i vilken utsträckning.

1. Behandling av personuppgifter vid beställningar

Om du bokar en resa genom TSS Travel Service Scandinavia AS- filial Sverige samlar vi in nödvändiga uppgifter från dig som resenär eller medresenär för att genomföra resan med hjälp av vår auktoriserade och kontrollerade tjänsteleverantör Kesselhaus GmbH, Offenburg, Tyskland. Dessa uppgifter är i synnerhet namn, adress, telefonnummer och e-postadress, resedatum (ankomst- och avresedag, avgångsflygplats eller busshållplats) samt bokningsdata (vald resa, eventuell förlängningsvecka). Du är skyldig att förse oss med de uppgifter som är nödvändiga för utförandet av kontraktet. Annars kan vi inte genomföra din bokning.

Beroende på din destination och ditt flygbolag använder vi reservationssystemet Amadeus eller vidarebefordrar de de uppgifter som behövs för att boka och utfärda flygbiljetten till flygbolaget med hjälp av en tjänsteleverantör. Då vidarebefordras även de nödvändiga uppgifterna till flygbolaget. Beroende på din destination kan de nödvändiga uppgifterna vidarebefordras till följande flygbolag i samband med avtalets fullgörande:

Lufthansa; Emirates; Freebird Airlines; Aegean Airlines; Corendon Airlines; Turkish Airlines; TAP Air Portugal; Air Europa Lineas Aereas; Air Baltic; Air France/ KLM Royal Dutch Airlines

För utförandet och genomförandet av resan vid resmålet skickar vi nödvändiga uppgifter till en agentur som behandlar dina uppgifter i detta syfte på eget ansvar. Agenturen överför data i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål, till företag som är involverade i genomförandet av resan, bl.a. bussbolaget för transporten på plats (till hotellet eller under rundresan) och hotell som resenärerna ska bo på. Dessutom lämnar agenturen ut en deltagarlista till din guide. Både agenturen och de övriga tjänsteleverantörerna har sina företagssäten utanför Europeiska unionen/ Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om din destination ligger utanför Europeiska unionen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I detta fall behandlas dina uppgifter enligt lagen i det landet där företagen har sina säten. De övriga medverkande tjänsteleverantörerna skickar dig separat information om uppgiftsbehandlingens omfattning. För att utöva dina rättigheter som registrerad, t.ex. rätt till tillgång, går det bra att kontakta TSS. I detta fall vidarebefordrar vi förfrågan.

Om du utnyttjar möjligheten att skicka en förfrågan via e-post eller vårt kontaktformulär samlar vi in de uppgifter som du meddelar oss för att kunna behandla din förfrågan. I enlighet med din förfrågan kontaktar vi dig eller skickar dig information.

Uppgifterna från resebokningen används även för eventuell hantering av garantianspråk eller andra klagomål. Dessutom kan dessa uppgifter vidarebefordras till externa revisorer och/eller skattekonsulter för deras rådgivning och revision. Uppgifterna lagras i enlighet med de lagstadgade lagringsskyldigheterna enligt 7. Kap, 2 § bokföringslagen och raderas efter det att de lagstadgade lagringsskyldigheterna upphör att gälla.

Användning av bokningsuppgifter i marknadsföringssyfte

TSS samt beställda och kontrollerade tjänsteleverantörer (bl.a. brevbutiker som t.ex. brand production Axel Bauer, Bühlertal; Direct Center Knoll GmbH, Rottenburg oder b+g mailing.de

GmbH, Hamburg) använder namn och adress till resenärerna och medresenärerna för ytterligare kundretention och kundreaktivering. Detta inkluderar utskick med ytterligare information om intressanta resor och tjänster via post eller utskick av kuponger. Det är så TSS vill uppmärksamma sina kunder om ytterligare intressanta möjligheter för sin semester och uppnå långsiktig kundlojalitet. Uppgifter överförs inte till tredje part i marknadsföringssyfte. Telefonnummer och e-postadress används i marknadsföringssyfte med särskilt tillstånd. Utan fortsatt samtycke används inte längre ditt namn och din adress i marknadsföringssyfte om du inte har visat något intresse att fortsätta relationen med TSS på 7 år. Då använder vi följande aktivitetskännetecken: resans början eller avbokningsdatum.

Dessutom behandlar TSS bokningsuppgifterna för att individualisera din resebokning, kontinuerligt förbättra den och erbjuda dig framtida tjänster som är relevanta för dina intressen. Vi använder alltså uppgifterna för resebokningen för att hjälpa dig optimalt med din bokning och att uppmärksamma dig om intressanta destinationer i vårt erbjudande. Vi behandlar dessa uppgifter internt under en pseudonym för att uppfylla ditt legitima intresse att skydda dina personuppgifter. Tack vare denna uppgiftsbehandling kan vi presentera produkter som vi antar att du är intresserad av genom personliga erbjudanden (e-post eller i samband med reklamutskick i posten).

Bokningsuppgifterna används inte längre i marknadsföringssyfte, inklusive profilering i direktmarknadsföring, om du under en period på upp till 5 år inte visar ditt intresse att fortsätta kundrelationen med TSS. Då använder vi följande aktivitetskännetecken: resans början eller avbokningsdatum. Efter dessa 5 år behandlar vi namn, adress och födelsedatum, senaste resebokning och destination i ytterligare 2 år för reklamutskick med posten. Om du inte reagerar på vår reklam under denna tid, slutar vi använda även dessa uppgifter i detta syfte efter de 2 åren.

Användning av uppgifter från intresserade i marknadsföringssyfte

Om du under ett telefonsamtal ber oss att skicka dig erbjudanden för resor eller en katalog, samlar vi in ditt namn och din adress med hjälp av vår auktoriserade och kontrollerade tjänsteleverantör Kesselhaus GmbH, Offenburg, Tyskland för att kunna skicka dig de efterfrågade handlingarna. Du är skyldig att förse oss med de uppgifter som är nödvändiga för detta ändamål. Annars kan vi inte skicka dig katalogen. Dessutom frågar vi dig om vi får spara dessa uppgifter för att kunna skicka dig fler TSS-kataloger och ytterligare skriftliga erbjudanden för resor tills du gör invändningar mot utskicken.

Betalning med kreditkort

First Cash Solutions GmbH (Fisrt Cash), Bad Vilbel, Tyskland samlar in dina kreditkortsuppgifter och använder dem endast för faktureringen av resan som du har bokat hos oss. First Cash använder inte dina uppgifter i andra syften. TSS får inte dina kreditkortsuppgifter i vanlig text, utan endast ett ID från First Cash och ditt kreditkortsnummer i ett förkortat, oläsligt format (123456 ****** 7890) som bevis.

2. Behandling av data vid besök på vår webbplats – loggfiler

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in allmänna data. Dessa data (serverns loggfiler) innehåller till exempel typen av webbläsare, operativsystemet som används, domännamnet på din internetleverantör och liknande. Dessutom överförs IP-adressen och används för att tillhandahålla den tjänst som du begär. Dessa data behöver vi av tekniska skäl för att korrekt leverera innehållet på webbsidor som begärts av dig, och de är obligatoriska när du använder internet.

Dessa loggfildata anonymiseras eller raderas omedelbart när användarprocessen är avslutad. Rättslig grund för databehandling är artikel 6 punkt 1 led (f) i GDPR.

Enligt vårt IT-säkerhetskoncept lagras den resulterande loggfildatan i sex veckor för att upptäcka och analysera eventuella attacker mot vår webbplats. Rättslig grund för databehandling är artikel 6 punkt 1 led (f) i GDPR.

3. Behandling av data vid besök på vår webbplats – dina förfrågningar

Om du skickar oss en förfrågan via e-post eller kontaktformuläret samlar vi in dina uppgifter för att behandla och svara på ditt ärende. Vi lagrar dessa uppgifter för verifieringsändamål över en period på upp till två år. Rättslig grund för databehandling är artikel 6 punkt 1 led (f) i GDPR.

4. Prenumeration av nyhetsbrev

För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade „double opt-in“. Det innebär att vi, efter att du har meddelat oss din e-postadress, skickar ett bekräftelsemail till den angivna e-postadressen och ber dig att bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar inom 4 veckor raderas din anmälan automatiskt. Om du bekräftar att du vill få nyhetsbrevet sparar vi din e-postadress tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet. Vi sparar e-postadressen för att kunna skicka dig nyhetsbrevet. Dessutom lagrar vi din IP-adress vid registrering och bekräftelse samt tidpunkten för din anmälan för att förhindra missbruk av dina personuppgifter och för att kunna bevisa rätt leverans. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter är artikel 6 punkt 1 led (a) i GDPR.

Du behöver endast uppge din e-postadress för att prenumerera på nyhetsbrevet. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till utskick av nyhetsbrevet. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter innan samtycket återkallas. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev, genom att sicka ett mejl till info@tss-travel.se eller genom att skicka ett meddelande till kontakten som anges på sidan Utgivning.

5. Användning av en plattform för samtyckeshantering

På vår webbplats använder vi en plattform för samtyckeshantering som drivs av vår auktoriserade och kontrollerade tjänsteleverantör. Detta verktyg används för att kontrollera samtycke till användning av cookies samt integrationen av externa tjänsteleverantörer och deras verifiering. För att kunna bevisa ditt samtycke lagrar vi uppgifter om enheten som du använder, uppgifter om din webbläsare, din anonymiserade IP-adress, datum och tid för besöket samt opt-in- och opt-out-data i tre år. Rättslig grund för lagring av dessa uppgifter är artikel 6 punkt 1 led (c) i GDPR.

6. Påpekanden om säkerställning av datasäkerhet

Vi gör tekniska och operativa säkerhetsarrangemang på våra sidor för att skydda personuppgifter som lagras av oss mot tredje parts tillgång, förlust eller missbruk, och för att säkerställa säker dataöverföring.

Vi måste påpeka att oönskad dataåtkomst från tredje part kan förekomma på grund av internets struktur. Därför är även du ansvarig för att skydda uppgifter mot missbruk genom kryptering eller på annat sätt. Utan lämpliga skyddsåtgärder kan framför allt data som sänds i okrypterad form, även via e-post, läsas av tredje part.

IV. Integrering av tredjepartstjänster

1. Integrering av YouTube 

Vår hemsida använder plugin från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Webbplatsen drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. När du besöker en av våra YouTube-pluginaktiverade webbsidor skapas en anslutning till YouTube-servrarna. Den berättar för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter du att YouTube associerar ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att tillhandahålla en attraktiv presentation av våra nätbaserade erbjudanden och därmed enligt artikel 6 punkt 1 led (f) i GDPR. Vi spårar bara i vilken utsträckning som YouTube-videor vi inkluderar spelas upp, och vi tar bort dessa data efter två år.

Mer information om hur användardata hanteras finns i YouTubes sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

V. Vår cookiepolicy

1. Allmän information om användning av cookies

Vår hemsida använder så kallade „cookies“. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Vi använder dem för att göra våra erbjudanden mer användarvänliga, effektiva och säkra. Vi använder så kallade „tillfälliga cookies“ som automatiskt raderas när du stänger webbläsaren („sessions-cookies“) samt „beständiga cookies“.

Du bestämmer själv om du vill tillåta lagring av cookies. Du kan göra ändringar i dina webbläsarinställningar. Du kan välja mellan att acceptera alla cookies, att bli informerad när cookies lagras eller att avvisa alla cookies. Om du väljer den sista varianten är det möjligt att du inte kan använda hela vårt erbjudande.

Vid användning av cookies måste man skilja mellan obligatoriska cookies och cookies för andra ändamål (mätning av trafik, reklam).

2. Obligatoriska cookies när du använder webbplatsen 

På våra webbplatser använder vi sessions-cookies som är väsentliga för användningen av webbplatserna. Detta inkluderar cookies som ger oss möjlighet att känna igen dig när du besöker webbplatsen som en del av en enda session. Dessa sessions-cookies bidrar till säker användning av vårt erbjudande genom att möjliggöra säker hantering av kundvagnsfunktionen och betalningsprocessen.

3. Användning av cookies med ditt samtycke 

Nedan hittar du en översikt över de cookies som vi lagrar med ditt samtycke i början av din användning av webbplatsen. Vid varje presentation av användningen hittar du också ett opt-out-alternativ.

Spårning av Matomo

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo. Tjänsten använder så kallade „cookies“, textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Med hjälp av verktyget samlar vi in information om dina senaste besök på vår webbplats, eller hur du rör dig på vår webbplats, och använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet.

Data som samlas in av webbanalystjänsten Matomo sparas och behandlas på servrar i Tyskland.

Vi använder webbanalystjänsten för att analysera användningen av vår webbplats och därmed bättre förstå hur besökare använder vår webbplats så att vi kan göra den ännu mer intuitiv. Den rättsliga grunden för att lagra cookien är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR och den ytterligare utvärderingen av de insamlade uppgifterna under en period av 13 månader är en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden i våra cookieinställningar.

Online marknadsföringsåtgärder – spårning och remarketing med Google AdWords

Vi använder tjänster från Google AdWords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (s.k. „Google AdWords“) på externa webbplatser. Google fördelar reklammaterialet genom så kallade „annonsservrar“. Annonsservercookies används för att analysera prestandaparametrar, t.ex. annonsvisningar, klick och konverteringar. På detta sätt kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna i reklamkampanjerna. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons lagrar Google AdWords en cookie på din dator. Dessa cookies går vanligtvis ut efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. I samband med denna cookie lagras vanligtvis följande analysvärden:

 • unikt cookie-ID
 • antal annonsvisningar per placering (frekvens)
 • senaste visning (relevant för konverteringar efter visning)
 • opt-out-information (som markerar att användaren inte längre vill bli kontaktad)

Dessa cookies tillåter att Google känner igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och cookien som är lagrad på sin dator inte har gått ut, kan Google och kunden upptäcka att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till sidan. Varje AdWords-kund tilldelas en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Vi samlar och behandlar inga personuppgifter i de ovan nämnda reklamåtgärderna. Vi mottar bara statistiska utvärderingar från Google. Dessa utvärderingar talar om för oss vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi mottar inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, och vi kan inte identifiera användare utifrån denna information. Rättslig grund för Googles lagring av cookien är det givna samtycket (artikel 6 punkt 1 led (a) i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i våra cookieinställningar.

På grund av de marknadsföringsverktyg som anvä#uc-corner-modal-shownds ansluter din webbläsare automatiskt direkt till Googles server. Dessutom kan vi inte påverka omfattningen och vidare användning av de uppgifter som samlats in genom användningen av detta Google-verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap:

Genom att integrera „spårningsverktyg“ mottar Google informationen att du har besökt en viss sida på vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google associera besöket med ditt konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad på Google finns det risk att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress. Mer information om Googles sekretesspolicy hittar du på https://policies.google.com/privacy och https://services.google.com/sitestats/de.html

Om du inte vill att vi sparar cookies på din dator, kan du neka ditt samtycke till användning av cookies i början av ditt besök på vår webbplats eller i cookieinställningarna. Du kan också göra inställningar i din webbläsare som vanligtvis inaktiverar funktionen där cookies sparas automatiskt. Alternativt kan du inaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen  „www.googleadservices.com“ blockeras. Genom att installera en webbläsarplugin kan du dessutom hindra Google från att samla in data om din användning av webbplatsen som genereras av cookien:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Om du inte vill få reklam som är baserad på dina intressen kan du inaktivera Googles användning av cookies för detta ändamål genom att besöka sidan https://www.google.com/settings/ads/ Mer information om Googles sekretesspolicy hittar du på https://policies.google.com/privacy. Alternativt kan du besöka Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org/

Facebook-pixel / Custom Audience

Vi har integrerat en Facebook-pixel på vår webbplats. När du öppnar vår webbplats omdirigeras du till Facebook. Här kan följande data vidarebefordras:

 • unikt cookie-ID
 • besökt webbplats
 • tidpunkt

Facebook kan markera enheten som du använder med en cookie och en unik identifierare, eller så kan en befintlig cookie läsas ut. Om du är inloggad på Facebook kan riktade annonser från oss visas på Facebook-sidorna. Facebook behandlar uppgifterna bl.a. i USA. Dina uppgifter överförs inte till USA förrän du har gett ditt uttryckliga samtycke. Rättslig grund för lagring av cookien är det givna samtycket (artikel 6 punkt 1 led (a) i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i våra cookieinställningar. Den vidare utvärderingen av de insamlade uppgifterna genomförs på Facebooks eget ansvar. Du kan ändra dina Facebook-inställningar för reklam här: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Criteo – retargeting

På våra sidor och inom vårt onlineerbjudande används tjänster som tillhandahålls av Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München, Tyskland) för att samla in uppgifter om surfbeteendet från webbplatsens besökare i marknadsföringssyfte och för att spara cookies som markerar besökarnas datorer för visning av ytterligare annonser.

På så sätt kan Criteo analysera surfbeteendet och sedan visa riktade produktrekommendationer som en passande reklambanner när andra webbsidor besöks. Längst ned till höger på varje banner som visas hittar du ett litet „i“ (för „information“) som öppnas om du håller muspekaren över det. Om du klickar på det, kommer du till en sida där systemet förklaras och där du kan återkalla ditt samtycke. Om du klickar på opt-out, sparas en „opt-out“-cookie på din dator som förhindrar att dessa banners visas i framtiden. Den används inte i något annat syfte och det överförs inga uppgifter till tredje part. Rättslig grund för lagring av cookien är det givna samtycket (artikel 6 punkt 1 led (a) i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i våra cookieinställningar.

Dessutom kan du få mer information från Criteo på https://www.criteo.com/privacy/ och göra invändningar mot uppgiftsinsamling och analys av ditt surfbeteende.

Microsoft Ads Conversion Tracking

Vårt onlineerbjudande använder även Microsofts Conversion Tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Ads sätter en kaka (cookie) på din dator om du besöker vår webbplats via en Microsoft Ads-annons. På så sätt kan Microsoft Ads och vi se att någon har klickat på en annons, omdirigerats till vår webbplats och nått en förutbestämd målsida (konverteringssida). Vi får endast veta det totala antalet användare som klickar på en Bing-annons och sedan vidarebefordras till konverteringssidan. Inga personuppgifter om användarens identitet kommuniceras. Rättslig grund för Bings lagring av kakan är det givna samtycket (art. 6 [1]a i GDPR).

Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också neka att spårningskakan får lagras på din dator, till exempel genom en webbläsarinställning som inaktiverar den automatiska lagringen av kakor helt och hållet. Mer information om dataskydd och kakor som används av Microsoft Ads hittar du på Microsofts webbplats: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

På grund av de marknadsföringsverktyg som används ansluter din webbläsare automatiskt direkt till Bings server. Observera att Bing kan behandla data utanför Europeiska unionen. Bing följer EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Dessutom kan vi inte påverka omfattningen och vidare användning av de uppgifter som samlats in genom användningen av detta Google-verktyg. Mer information om dataskydd hos Microsoft hittar du på: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Användning av Microsoft Ads Remarketing

Förutom Ads Tracking använder vi även Microsoft Ads Remarketing. Detta är s.k. „retargeting“, det vill säga leverans av intressebaserad reklam på andra annonsplatser utanför vårt erbjudande. Efter att ha besökt vår webbplats kan denna applikation användas för att visa dig annonser för de tjänster/produkter som tidigare visats på vår webbplats när du besöker andra webbplatser. Kakan som lagras i din webbläsare används för att känna igen dig. På så sätt registrerar Microsoft Ads ditt intresse för vissa produkter baserat på ditt tidigare besök på vår webbplats och kan visa dig skräddarsydda annonser på andra webbplatser. Enligt egna uttalanden kombinerar inte Microsoft Ads data som samlas in som en del av remarketing med dina personuppgifter som kan lagras av Microsoft Ads. Enligt Microsoft Ads används pseudonymisering i synnerhet för remarketing.

Syftet med detta är att kunna visa dig intressebaserad reklam och att marknadsföra våra produkter på ett riktat sätt. Microsoft Ads följer EU-US Privacy Shield. Rättslig grund för lagring av kakan är det givna samtycket (art. 6 [1]a i GDPR). Rättslig grund för den fortsatta utvärderingen av data som samlats in under en period på upp till två år är art. 6 [1]f i GDPR.

Om du inte vill att annonser som är skräddarsydda för dina intressen ska visas kan du inaktivera kakor i din webbläsare eller meddela Microsoft detta för framtiden genom att använda följande länk: https://www.google.com/inställningar/ads/onweb/.

Stockholm, 10.10.2022