Rekommendation av resor Europa Asien Amerika Afrika

Hållbarhet på TSS

Vårt verksamhetsmål

Som en ansvarsfull researrangör ser vi det som vår plikt att ha en positiv inverkan på turismen. Vi bidrar till hållbar turism genom att vara måna om resurseffektivitet, att säkerställa kvalitetsjobb, att främja kulturell rikedom och mångfald samt att stödja social rättvisa och samhällets välmående.

Vi skapar inte bara semesterupplevelser; vi sammanför människor från olika kulturer med olika traditioner, stödjer bevarandet av kulturarvet, förbättrar lokalbefolkningens liv genom att skapa jobb och främjar ekonomisk utveckling på våra destinationer.

Hittills har våra viktigaste mål och prioriteringar för vårt hållbarhetsarbete varit resurseffektivitet, sysselsättningskvalitet, kulturell rikedom, social rättvisa och samhällets välmående. Vi vill fortsätta vara aktiva inom dessa områden och jobbar med att kontinuerligt förbättra de åtgärder vi redan har vidtagit. Vår ledning bidrar till utvecklingen av vår policy och stödjer dess mål. Vår hållbarhetspolicy återspeglas även i företagets 5 värderingar:

Uppskattning – Vi behandlar varandra med respekt, tar socialt ansvar, är måna om vår arbetsmiljö och miljön och strävar efter ärlighet, öppenhet och solidaritet.

Entusiasm – Vi har kul på jobbet och är stolta över våra produkter och tjänster. Vi är aktiva, fördomsfria och lösningsorienterade.

Utveckling – Vi strävar efter kontinuerlig förbättring och lär oss av våra misstag.

Hälsa – Vi lägger stor vikt vid hälsomedvetenhet och stödjer ett medvetet och hälsosamt liv.

Teamkänsla – Tillsammans klarar vi allt. Teamarbete är roligt och ger de bästa resultaten.

Delaktighet och engagemang är viktigt för oss. Därför har vi tagit fram en hållbarhetspolicy som praktiseras och accepteras inom företaget. Vi jobbar med ständig förbättring och vidareutveckling, både internt och i relation till våra partners och resor.


Travelife