Rekommendation av resor Europa Asien Amerika Afrika

HanseMerkur Reseförsäkring

Information och prestationsbeskrivning för din reseförsäkring

Gäller endast tjänster som har bokats via TSS. Respektive försäkringspremie står i din resebekräftelse.

TSS Fullt försäkringsskydd (upp till 31 dagar)

Reseavbeställningsskydd

Om du av ett skäl som omfattas av försäkringen avbokar en resa eller påbörjar en resa senare, ersätter vi dig för de avbokningskostnader som du enligt avtalet är skyldig att betala, eller för merkostnaderna vid tillresa. Skäl som omfattas av försäkringen är bl. a:
• svår olycksfallsskada
• oväntad och svår sjukdom
• dödsfall
• förlust av arbetsplats/anställning
• inträdande i arbetsförhållande
• oväntad instämning inför rätta/domstol
• betydande skada på egendom
• förseningsskydd
Självrisk: Självrisken är 20 % av den skada som kan ersättas, minst dock 250 SEK per försäkrad person.

Semestergarantiförsäkring (försäkring för avbruten resa)

Ersätter extra hemresekostnader vid hemresa i förtid eller försenad hemresa, och vid avbruten resa ersätts hela resekostanden inom den 1:a hälften av resans varaktighet (maximalt inom de första 8 dagarna av resan), senare en motsvarande del av resans pris. Ersätter de resetjänster som inte utnyttjades vid försenad tillresa. Fall som omfattas av försäkringen är bl. a:
• svår olycksfallsskada
• oväntad och allvarlig sjukdom, dödsfall
• betydande skada på egendom
• försenade kommunikationsmedel
• naturkatastrofer och väderhändelser på semesterorten
Självrisk: Självrisken är 20 % av den skada som kan ersättas, minst dock 250 SEK per försäkrad person.

Resesjukförsäkring

Vi ersätter kostnaderna för:
• poliklinisk behandling eller inläggning för läkarbehandling utomlands
• hjälpmedel som behövs pga. olycksfall
• medicinskt motiverad hemresa
• sjuktransport till närmsta lämpliga sjukhus för inläggning, och återtransport till boendet
• transporteringskostnader för avliden eller begravningskostnader i utlandet
• sjukbesök
Självrisken är 1000 SEK per försäkringsskada

Bagage- och sportutrustningsförsäkring

Försäkringsbelopp:
• ör bagage 25 000 SEK
• för sportutrustning 10 000 SEK
Ingen självrisk

Reseolycksfallsförsäkring

Försäkringsbelopp:
• id dödsfall 200 000 SEK
• id funktionshinder
upp till 64 år max. 400 000 SEK
från 65 år max. 100 000 SEK

Reseansvarsförsäkring

Försäkringsbelopp:
• upp till 5 000 000 SEK för ansvarsrisker som härrör ur det dagliga livet
• upp till 200 000 SEK för skador på hyrda objekt
med självrisk
Självrisk: Vad avser punkt 2.2 gäller en självrisk enligt följande: från det beräknade skadebeloppet dras bort en självrisk om 20 %, minst 450 SEK.

Anslutningsförsäkring

Vi ersätter kostnaderna för:
Om ditt bokade anslutningsflyg blir mer än två timmar försenat och du måste boka ett nytt anslutningsflyg, ersätter vi dig för ombokningskostnaderna och för en eventuell övernattning, upp till valt försäkringsbelopp.
Självrisk: Självrisken är 20 % av den skada som kan ersättas, minst dock 250 SEK per försäkrad person.


TSS restkostnadsskydd (upp till 17 dagar)

Fördelar ovan:

Reseavbeställningsskydd
Semestergarantiförsäkring (försäkring för avbruten resa)
Resesjukförsäkring
Bagage- och sportutrustningsförsäkring
Reseolycksfallsförsäkring
Reseansvarsförsäkring
Anslutningsförsäkring

Självriskförsäkring

Ersättning av självriskdelen i den lagenliga försäkringen
• ersättning av självriskdelen i hemförsäkringen upp till 10 000 SEK
• ersättning av självriskdelen i motorfordonsförsäkringen upp till 10 000 SEK
• ersättning av självriskdelen för hyrd bil, båt, motorcykel, moped, cykel, upp till 10 000 SEK


Reseavbeställnigsskydd

Reseavbeställningsskydd

Om du av ett skäl som omfattas av försäkringen avbokar en resa eller påbörjar en resa senare, ersätter vi dig för de avbokningskostnader som du enligt avtalet är skyldig att betala, eller för merkostnaderna vid tillresa. Skäl som omfattas av försäkringen är bl. a:
• svår olycksfallsskada
• oväntad och svår sjukdom
• dödsfall
• förlust av arbetsplats/anställning
• inträdande i arbetsförhållande
• oväntad instämning inför rätta/domstol
• betydande skada på egendom
• förseningsskydd
Självrisk: Självrisken är 20 % av den skada som kan ersättas, minst dock 250 SEK per försäkrad person.

 

HanseMerkur infoblad


Tillbaka till Information & tips