Rekommendation av resor Europa Asien Amerika Afrika

HanseMerkur Reseförsäkring

Information och beskrivning av försäkringsskyddet i din reseförsäkring

Gäller uteslutande tjänster som bokats via TSS. Kan tecknas direkt vid bokning, dock senast 30 dagar före resans början. Om det är mindre än 30 dagar mellan resans bokning och resans början, måste teckningen ske inom 3 arbetsdagar efter resebokningen.

TSS Fullt försäkringsskydd (upp till 31 dagar)

Resesjukförsäkring

Vi ersätter kostnaderna för:

 • poliklinisk behandling eller inläggning för läkarbehandling utomlands
 • hjälpmedel som behövs pga. olycksfall
 • medicinskt motiverad hemresa
 • sjuktransport till närmsta lämpliga sjukhus för inläggning, och återtransport till boendet
 • transporteringskostnader för avliden eller begravningskostnader i utlandet

Självrisken är 1000 SEK per försäkringsskada.

Försäkring om avbeställningsskydd

Om du av ett skäl som omfattas av försäkringen avbokar en resa eller påbörjar en resa senare, ersätter vi dig för de avbokningskostnader som du enligt avtalet är skyldig att betala, eller för merkostnaderna vid tillresa.
Skäl som omfattas av försäkringen är bl. a:

 • svår olycksfallsskada
 • oväntad och svår sjukdom
 • dödsfall
 • förlust av arbetsplats/anställning
 • inträdande i arbetsförhållande
 • oväntad instämning inför rätta/ domstol
 • betydande skada på egendom
 • förseningsskydd

Självrisk: Självrisken är 20 % av den skada som kan ersättas, minst dock 250 SEK per försäkrad person.

Semestergarantiförsäkring (försäkring för avbruten resa)

Ersätter extra hemresekostnader vid hemresa i förtid eller försenad hemresa, och vid avbruten resa ersätts hela resekostanden inom den 1:a hälften av resans varaktighet (maximalt inom de första 8 dagarna av resan), senare en motsvarande del av resans pris. Ersätter de resetjänster som inte utnyttjades vid försenad tillresa. Fall som omfattas av försäkringen är bl. a:

 • svår olycksfallsskada
 • oväntad och allvarlig sjukdom, dödsfall
 • betydande skada på egendom
 • försenade kommunikationsmedel
 • naturkatastrofer och väderhändelser på semesterorten

Självrisk: Självrisken är 20 % av den skada som kan ersättas, minst dock 250 SEK per försäkrad person.

Bagage- och sportutrustningsförsäkring

Försäkringsbelopp:

 • för bagage 25 000 SEK
 • för sportutrustning 10 000 SEK

Ingen självrisk!

Reseolycksfallsförsäkring

Försäkringsbelopp:

 • vid dödsfall 200 000 SEK
 • vid funktionshinder
  upp till 64 år max. 400 000 SEK
  från 65 år max. 100 000 SEK

Reseansvarsförsäkring

Försäkringsbelopp:

 • upp till 5 000 000 SEK för ansvarsrisker som härrör ur det dagliga livet
 • upp till 200 000 SEK för skador på hyrda objekt med självrisk

Anslutningsförsäkring

Om ditt bokade anslutningsflyg blir mer än två timmar försenat och du måste boka ett nytt anslutningsflyg, ersätter vi dig för ombokningskostnaderna och för en eventuell övernattning, upp till valt försäkringsbelopp.

Självrisk: Självrisken är 20 % av den skada som kan ersättas, minst dock 250 SEK per försäkrad person.

TSS restkostnadsskydd (upp till 17 dagar)

Fördelar ovan:

Resesjukförsäkring
Försäkring om avbeställningsskydd
Semestergarantiförsäkring (försäkring för avbruten resa)
Bagage- och sportutrustningsförsäkring
Reseolycksfallsförsäkring
Reseansvarsförsäkring
Anslutningsförsäkring

Självriskförsäkring

Ersättning av självriskdelen i den lagenliga försäkringen

 • ersättning av självriskdelen i hemförsäkringen upp till 10 000 SEK
 • ersättning av självriskdelen i motorfordonsförsäkringen upp till
  10 000 SEK
 • ersättning av självriskdelen för hyrd bil, båt, motorcykel, moped, cykel, upp till 10 000 SEK

”Har du redan ett reseförsäkringsskydd? Då är den här produkten precis rätt för dig! Den utgör ett komplement till din befintliga försäkring”

”Om ersättning för uppkomna skador inte eller bara delvis betalas ut av din reseförsäkring tar vi över kostnaden för skadorna inom ramen för avtalet. En förutsättning är att du först har skickat din ersättningsfordran till ett annat försäkringsbolag och att du kan visa upp ett styrkande dokument som vittnar om den eventuella utbetalningens omfattning eller om det andra försäkringsbolaget helt har ogillat din ansökan.”

Försäkring om avbeställningsskydd

Fördelar ovan

 

Till försäkringsvillkoren


Tillbaka till Information & tips