Rekommendation av resor Europa Asien Amerika Afrika

12.08.2015

TSS hjälper till efter kraftig jordbävning i Nepal

Fler än 8 500 döda blev den tragiska utgången efter den katastrofala jordbävningen i Nepal i april 2015. Ungefär 8,6 miljoner människor drabbades direkt, bland dem ca 1,2 miljoner barn. De revs ut ur sin vardag, förlorade sina hem och i många fall även familjemedlemmar. På grund av den ständiga rädslan för ytterligare efterskalv började återuppbyggandet väldigt långsamt.

TSS bestämde sig för att hjälpa de fattigaste av de fattiga. Tack vare företagsgruppens medlemmar och anställda stöddes många hjälpprojekt, bland annat ett som är mycket viktigt för alla:

Vän- och främjareföreningen ASHA, som grundades av tyskarna Uta och Josef Erdrich, invigde 2005 ASHA Primary School i Lalitpur, en mil söder om Katmandu. Grundskolan byggdes för att ge även de fattigaste barnen en chans att gå i skolan. Idag har skolan 186 elever. År 2008 invigdes dessutom ett hem som har tagit emot 32 utsatta skolbarn.

Sedan naturkatastrofen har vän- och främjareföreningen ASHAs medarbetare även tagit hand om uppbyggnaden av den grundläggande infrastrukturen och fördelningen av gods som hjälper de mest fattiga att överleva. Det finns ett stort behov av livsmedel som ris, potatis och grönsaker, hushållsföremål som kastruller, tallrikar och gas till matlagningen samt presenningar som skyddar mot monsunen. Dessa saker kan säkra överlevnaden. Nöden är stor och människorna på plats är fortfarande beroende av hjälp för att så småningom kunna återvända till ett normalt liv.

TSS fortsätter att stödja projektet i Nepal och står i nära kontakt med familjen Erdrich och de ansvariga på plats.


Tillbaka till översikten